рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Курсовая работа: Розвиток слов’яно-хозарських стосунків на Дніпровському Лівобережжі

Археологічні матеріали, що отримані вченими за останні десять років під час розкопок на Верхньосалтівському селищі, на городищах Коробові Хутори, Мохначанському та Водяному на Харківщині свідчать не тільки про мирне співіснування в окремих означених мікрорегіонах, а й про більш глибокі й щільні відносини слов'ян з їх південно-східними сусідами (аланами та тюркомовними степовими народами, в тому числі й хозарами). Розглянемо ці пам'ятки.

Археологічний комплекс с. Верхній Салтів, що дав назву всій салтівській археологічній культурі, складається з городища із кам'яною цитаделлю, значного за площею прилеглого селища, яке топографічно розділяється на посад та поділ, а також чотирьох катакомбних могильників. Цей комплекс є однією з найбільш яскравих пам'яток лісостепового поселення, що входило до складу Хозарії. Вивчення домобудівних традицій селища Верхній Салтів дозволило визначити його багатоетнічний склад: східні слов'яни, північно-кавказькі алани та кочові тюрко-болгарські народи. Більше того, виявлені окремі житла, створені виключно в аланських або у східнослов'янських традиціях. Етнічні риси східних слов'ян, і зокрема сіверян, просліджуються тут не тільки у присутності заглиблених споруд квадратно-прямокутної форми як такої, але і у наявності каркасно-стовпової чи зрубної конструкції стін, які виявлені у 66 % жител. Практично завжди у цих житлах був двосхилий дах, що також належить до слов'янських ознак (39 % жител). Окрім того, слов'янськими слід вважати глиняні склепінчасті печі, низ яких вирізався у материку або у материковому останці, що є характерним для населення роменської та боршевської археологічних культур. На Верхньому Салтові вони були виявлені у двох житлах з 19.

Слов'янським впливом на неслов'янське населення Верхнього Салтова можна вважати і відкриті вогнища, що створювалися на природних або штучно створених глиняних останцях. Таких вогнищ у кавказькому або степовому регіонах немає. Алани традиційно створювали відкрите вогнище на долівці, обкладаючи його камінням і розташовувалося воно попід стіною. Степові кочовики створювали відкрите вогнище по центру житлового приміщення прямо на долівці чи в неглибокий ямці. Створення відкритого вогнища на узвишші не є характерним для населення хозарських територій. На нашу думку, у такому «піднесеному» вогнищі слід бачити певний крок на шляху від традиційного кочівницького відкритого або заглибленого вогнища на долівці до нового, що створювало слов'янізований інтер'єр житлового приміщення.

В третині жител В. Салтова поєднуються кілька слов'янських рис, а одне з них є слов'янським не тільки за критеріями домобудування, а й інтер'єру (Додаток 7). Приміщення мало чотирикутну форму 5,8 х 4,3 м із загальною площею 25 м2. Збереглося воно неповністю: його південно-західний кут був зруйнований фундаментом житла XVIII ст. У зв'язку з тим, що будівля була розташована на схилі берега, її долівка має незначний ухил у південно-східному напрямку (до ріки). Сучасне заглиблення решток житла (1,3 - 1,5 м) не можуть бути покажчиком його глибини у ранньому середньовіччі, бо окрім відкладень середини VIII - середини Х ст., до якого воно відноситься, на поселенні присутні потужні культурні шари XVIII -XX ст..

У північно-східному куті була розташована яма для збереження припасів, а у південно-західному - піч. Вона була дещо врізана у кут котловану житла, а її нижня частина - вирізана в материку. Верхня частина печі (склепіння) створювалося на каркасі з пісково-глиняної суміші із додаванням каменю. До того ж, вона була підковоподібною в плані. Рештки ще одного обігрівального пристрою знайдені в прямокутній ямі у південно-східній частині житла. В ній виявлені три брили залізистого пісковику (дві стояли вертикально), багато шматків від перепеченого череню та уламки пічного склепіння, дрібні фракції деревного вугілля та попіл. Одночасно з тим, тут знаходилися уламки глиняної жаровні, яка була виготовлена водночас із самою піччю та являла собою її верхню частину. По центру долівки, а також майже посередині північної стіни знайдено дві ямки від опорних стовпів, що дозволяє припустити використання двосхилого даху.

Виявлені на верхньосалтівському поселенні печі мають прямі аналогії у слов'янському світі, зокрема у сіверян і практично не зустрічаються у неслов'янського населення півдня Східної Європи. До того ж, виявлені керамічні артефакти можна розділити на дві групи: рештки традиційного салтівського гончарного посуду та уламки роменських горщиків. Таким чином, перед нами, скоріш за все, житло слов'янина, який був включений до салтівської общини.

Окрім того, на поселенні виявлений ряд жител, де співіснують елементи слов'янського та кавказького домобудування та інтер'єру, що підтверджує багатоетнічність населення вказаної пам'ятки, до складу якої були інкорпоровані і слов'яни.

До речі, інкорпорація слов'ян до складу населення Хозарського каганату (і теж на інтер'єрі жител) за думкою К. І. та Л. І. Красильнікових, спостерігається і у сусідньому степовому регіоні середньої течії Сіверського Дінця. З точки зору змішаних рис домобудування та інтер'єру значно показовими є матеріали домобудування городища Мохначу. У двох з трьох досліджених роменських житлах, що досліджені на південній «роменській» частині пам'ятки, знайдено по два опалювальні пристрої. В одному випадку - житло «А» - співіснували слов'янська піч, що розташовувалась в куті на глиняному останці і була складена з каміння, і глиняний пристінний камін, який більш характерний для Середньої Азії (Додаток 8). В другому випадку - житло «Б» - разом із склепінчастою глиняною піччю, що була вирізана в ніші одного з кутів житла, біля протилежної стіни виявлено відкрите вогнище, обкладене рваним камінням (Додаток 9). Тут ми бачимо сумісництво слов'янських та північнокавказьких рис. Ще в одному суто салтівському за матеріалами житлі колишнього кочовика простежується слов'янізований інтер'єр житла, що створений за рахунок значного піднесення відкритого вогнища відносно «робочого простору» по його обслуговуванню (Додаток 10).

Примітні і знахідки, що були виявлені у вищезгаданих роменських житлах X — першої половини XI ст., особливо кераміка. Безумовно, переважна кількість керамічних фрагментів і реконструйованих цілих форм належала сіверянському посуду. Це ліпні горщики, виготовлені з грубо шамотованого тіста із традиційним відбитком вірьовочного штампу по плечику та краю вінця. Чимало уламків і від ліпних сковорідок. Є в житлах і роменський гончарний посуд. В кожному житлі, як і у розкопі взагалі, зустрічається салтівська кераміка. І це не тільки фрагменти амфор або столового посуду, що могли б бути предметом імпорту, але й уламки кухонних горщиків із традиційним горизонтальним прокресленим орнаментом чи шматки товстостінних шамотованих піфосів. Уявити два останніх види продукції як імпорт складно. Скоріш за все, це продукція місцевого виробництва. Дуже показовим є заповнення печі одного з сіверянських жител. Тут разом із уламками ліпних роменських горщиків і сковорідок знайдені уламки кухонних горщиків СМК.

Цікаво відмітити і рештки ліпного горщика, який був виготовлений з дрібно шамотованого тіста із домішкою піску (Додаток 5). За загальним силуетом він наближався до горщиків волинцевської культури. Посудина була прикрашена відбитками гребінчастого штампу (салтівська традиція) по плечику в тій манері, що була притаманна сіверянам. Нижче вказаних відбитків практично увесь тулуб був орнаментований прокресленими горизонтальними лініями, що характерно для кераміки населення Хозарії. На нашу думку, майстер, що створив цей горщик, був носієм двох культурних традицій - роменської та салтівської.

В заповненні цих жител знайдені традиційні для сіверян ліпні біконічні або округлі прясла та вирізані з рожевого овруцького шиферу. Поряд з тим тут були прясла, виготовлені зі стінок середньовічних амфор та інших гончарних салтівських посудин, що є невід'ємною частиною салтівського побуту. Останню групу предметів також важко вважати за імпорт.

На Мохначанському городищі є свідчення перебудови сіверянами оборонного валу, створеного за часи проживання тут алано-тюркського населення. Під час створення нового валу, який захищав вказані роменські житла, використовувалися технічні прийоми, що були характерні не тільки для слов'ян, але і для населення Північного Кавказу. Тут на відстані 4-5 м одна від одної були виявлені дві так звані «опорні бази», створені в метою зміцнення нової захисної лінії валу в місці її з'єднання з тією, що існувала ще з салтівських часів. Вони складалися з шарів сирої глини, рваного утрамбованого вапняку та змішаних прошарків (чорнозему, кам'яного кришива та глини), які чергувалися один з одним. В заповненні насипу валу між базами (особливо в нижніх шарах) знайдені лише уламки роменського посуду. В цілому ж насип сіверянського валу докорінно відрізнялась від попереднього «салтівського», який створювався із щільною кам'яною лінзою в основі.

Таким чином, всі наявні дані стратиграфії свідчать, що в роменський час (X - перша половина XI ст.) на самому південному краю городища населення збудувало нову оборонну лінію, яка була ув'язана в єдину систему із залишками попередньої захисної лінії. Ряд конструктивних елементів пізнішої оборонної лінії не укладаються у загальну для східних слов'ян, а тим більше для сіверян, традицію оборонного зодчества. Перш за все, привертає до себе увагу використання рваного каміння і щебеню з насипу валу. Це не знаходить аналогій у сіверянських племен. Більше того, це взагалі не характерне для слов'ян півдня Східної Європи. Друга неординарна обставина - це наявність кам'яного панциру на зовнішньому схилі. Аналогічні панцири простежені лише під час дослідження на городищах Підгірці, Ломачинці, Крилос (столиця Галицько-Волинської держави) та Грозинці. Перша зі згаданих пам'яток розташована у верхній течії Західного Бугу, другий і третій - у верхів'ях Прута. Але навіть в південно-західному регіоні східнослов'янського світу з його багатими традиціями кам'яного зодчества і наявністю відповідної сировини ці городища є виключенням. Третя особливість - наявність багатошарових «опорних баз», що являли собою своєрідний з'єднувальний ланцюг між новою (сіверянською) лінією оборони і більш ранньою (салтівською), що взагалі не відомо у східних слов'ян.

За з'ясуванням визначених вище особливостей звернемося до традицій фортифікації Хозарського каганату. Наявність кам'яного панцира в нижній частині зовнішнього боку фунтового насипу являє собою так званий «одяг крутості», що при відсутності берми (проміжок між валом і ровом) запобігали зсуву валу у рів. Такі конструктивні елементи простежені під час дослідження оборонних ліній лісостепових городищ Хозарії: Дмитрівське, Коробові Хутори, Мохнач. Чергування кам'яних шарів і ґрунтових прошарків різного вмісту, що виявлено нами при вивченні «опорних баз», знаходить свої аналогії в техніці кладки цитаделі Вовчанського городища, а також в матеріалах дослідження салтівських пам'яток Прикубання й Дагестану.

З усього наведеного вище можна створити висновок, що під час створення найбільш південної поперечної захисної лінії Мохначанського городища серед її будівників були майстри, що засвоїли салтівську, а якщо бути більш точним, - північнокавказьку (аланську) традицію фортифікації.

До цього можна додати, що під час дослідження найбільш північної роменської лінії захисту на цьому ж городищі був також виявлений елемент конструкції валу, який не був притаманний слов'янам Східної Європи, а скоріш за все, також кавказькому населенню каганату. В нижній частини ґрунтового насипу валу над стародавньою поверхнею знаходиться глиняний прошарок (10-15 см) сирої глини, поверх нього був нанесений шар рваного пісковику (10-20 см), укладений без розчину. Обидві ці шари фіксували ширину підошви валу, яка становила 5-6 м, являючись його основою.

Таким чином, матеріали Верхнього Салтова і особливо Мохнача свідчать не тільки про тісну взаємодію культур населення Хозарського каганату і сіверян, що давно не є новиною, але і про існування в ранньодержавний період Київської Русі змішаного синкретичного по суті населення в районі верхньої течії Сіверського Дінця. Прихід сіверян до Мохнача відбувся десь в середині X ст., що було пов'язане із послабленням Хозарії після походів у 964 році Святослава. Нове населення змішалося із різноетнічними мешканцями, що колись входили до складу Хозарії. Це проявилося не тільки в оборонній справі, житловому будівництві та керамічному комплексі, а й у землеробстві. Сіверяни, які мешкали на даному городищі, використовували орні знаряддя (асиметричні лемеші і чересла) та ротаційні жорна, що на інших сіверянських територіях, окрім Сіверського Дінця, не зафіксовані, але мали широке застосування серед землеробського населення Хозарії.

Ще одна пам'ятка роменської культури - городище Водяне - також дає нам цікавий керамічний матеріал для нового розуміння проблеми слов'яно-хозарських відносин. Тут були знайдені уламки принаймні від двох роменських ліпних шамотованих горщиків, що були прикрашені нетрадиційним для слов'ян орнаментом. Його елементи могли з'явитися лише під впливом сусіднього салтівського населення. Плечова частина одного з них була орнаментована як відбитками традиційного для роменців зубчастого штампу, так і горизонтальними та вертикальними гребінцевими розчосами. Останні є характерною рисою тарного груболіпного салтівського посуду. Ще одна група уламків від придонної частини іншого горщика прикрашена вертикальними або перехресними глибоко прорізаними лініями, що також має широкі аналогії в різноетнічному середовищі населення Хозарського каганату. Доречно буде відмітити, що на відстані 1 км на схід від вказаного городища є значне селище з салтівськими матеріалами.

Нові дослідження городища Коробові Хутори та прилеглого до нього селища, які нещодавно розпочато, теж дають цікаві матеріали щодо слов'яно-хозарського співіснування. В одному з господарчих комплексів разом знайдені сіверянські і салтівські артефакти, а в суто салтівському юртоподібному житлі виявлені рештки відкритого вогнища з каменю, що розташовувалося на материковому останці у пристінній ніші (зміщення тюрко-болгарських, аланських та слов'янських рис!). До того ж тут виявлені уламки салтівського за тістом і формою горщика з незвичайним для цієї культурної спільності орнаментом. Останній складався з горизонтально прокреслених ліній, який є характерним для населення Хозарії, та відбитків зубчастого штампу, що притаманно сіверянам.

Таким чином, отримані внаслідок нових досліджень дані, свідчать, що «конфронтаційна» теорія взаємин східних слов'ян і Русі з Хозарією потребує певної корекції. Ці відносини були складними та неоднозначними, вони знали періоди протиборства та мирні часи, яких протягом І тис. н. е. було значно більше. Кінець означеного періоду був часом найбільш інтенсивних стосунків. Вони призвели до того, що на окремих територіях прикордоння (Сіверський Донець) протистояння слов'ян і населення каганату (середина - друга половина VIII ст.) переростає у співіснування, з якого поступово виникає співробітництво. Все це веде до взаємопроникнення культур окремих етносів, а на окремих пам'ятках починає формуватися синкретичне за своїм походженням і культурою населення.

Це не суперечить даним літописів, в яких звільнення сіверян від хозарської залежності пов'язується з діяльністю князя Олега (кінець IX ст.). Скоріш за все, як це вже відмічалося нашими попередниками, це не стосувалося східної частини племен сіверянського союзу. Вся логіка дій Олега свідчить про його бажання поставити під контроль дніпровський шлях «з варягів до греків» і забезпечити безперебійну транзитну торгівлю з Візантії до скандинавських країн. Для цього йому необхідно було підкорити всі прилеглі до цієї торгівельної артерії племена. Похід Святослава і повторне «закріплення» сіверян за Києвом було скоріш за все новою демонстрацією сили для тих самих західних племен сіверянського союзу на шляху до головної мети (Волзька Булгарія, Центральна Хозарія). Скоріш за все, до цього часу сіверяни самі подолали залежність від хозар, про що свідчать риси роменської культури в порівнянні з волинцевськими.

Щодо долі східної частини сіверянських племен, то вона, на нашу думку, була дещо іншою. Довготривала стабільність салтово-роменських взаємин позитивно впливала на матеріальну, а згодом і духовну культуру цієї групи слов'ян (не слід забувати, що по цілому ряду показників населення Хозарії випереджало лівобережний слов'янській світ). Це не могло не призвести до швидкого подолання конфронтації і поступового зближення слов'ян, алан та тюрко-болгар на території Дніпровського лісостепового Лівобережжя. Цілком вірогідно, що на окремих територіях регіону розпочався процес формування нового етносу.

Дестабілізація етнополітичної ситуації, що була викликана втручанням у Причорномор'я і лісостепове прикордоння половецьких племен (1055 р. - перша літописна згадка про зносини половців і Русі), призводить до згортання вказаних процесів. В середині XI ст. більшість східних сіверянських городищ перестає існувати. Населення відходить ближче до Києва, під захист княжої влади. Разом з ним відходять і асимільовані носії салтівських традицій. Це мігруюче населення несе із собою на нові території і свої традиції, що увібрали в себе і частку спадщини Хозарського каганату.


Висновки

Отже, отримані внаслідок нових досліджень матеріали свідчать, що "конфронтаційна" теорія взаємин східних слов'ян і Русі з Хозарією потребує певного коригування. На окремих територіях прикордоння (Сіверський Донець) початкове протистояння слов'ян і населення каганату переростає у співіснування, з якого поступово виникає співробітництво. Все це веде до взаємопроникнення культур окремих етносів, а на деяких пам'ятках починає формуватися синкретичне за своїм походженням і культурою населення.

Це не суперечить даним літописів, в яких звільнення сіверян від хозарської залежності пов’язується з діяльністю князя Олега. Скоріше за все, це не стосувалося східної частини племен Сіверянського союзу. Вся логіка дій Олега свідчить про його бажання поставити під контроль Дніпровський шлях "з варягів до греків", для чого необхідно було підкорити всі прилеглі до важливої торговельної артерії племена. Похід Святослава і повторне '"закріплення" сіверян за Києвом було, скоріше за все, новою демонстрацією сили для західних племен Сіверянського союзу на шляху до головної мети (Волзька Булгарія, Центральна Хозарія), Ймовірно, до цього часу, ці сіверяни самі подолали залежність від хозар, про що свідчать риси роменської археологічної культури, в порівнянні з волинцевськими. Щодо долі східної частини сіверянських племен, то вона, на мою думку, була дещо іншою. Довготривала стабільність салтово-роменських взаємин позитивно впливала на матеріальну, а згодом і духовну культуру цієї групи слов'ян (не слід забувати, що по цілому ряду показників СМК випереджала лівобережний слов'янській світ).

Дестабілізація етнополітичної ситуації, викликана просуванням у Причорномор'я і Лівобережне лісостепове прикордоння половецьких орд, призводить до згортання процесу формування нового етносу. В середині XI ст. більшість східних городищ РК перестає існувати. Населення відходить ближче до Києва, під захист княжої влади. Разом із ним переселяються й асимільовані носії традицій СМК. Вони несуть на нові території свої традиції, що увібрали частку спадщини Хозарського каганату.


Додатки

Додаток 1

Карта розповсюдження археологічних пам'яток.


Додаток 2

Юртоподібні житла пеньківської культури. (1 - Чернеччина, 2 - Йосипівна, З - Богородичне).

Пеньківські прикраси кочівницького типу:1-Лихачівка, 2-4-Козієвка, 5,6-Вільховик, 7-Жаботин, 8-Поставлуки, 9-Пастирське.

Описание: D:\Documens of Rain\Документы\Курсач\Главная\Безымянный.jpg

Знахідки на городищі Битиця-1: 1 - 12 -зброя та кінське спорядження; 13 - 16 - знаряддя праці.


Посуд:1-3,6-10-волинцевський гончарний,4, 5 - волинцевський ліпний,11- горщик з городища Мохнач.


Додаток 3

слов'янський хозарський каганат кочівницький

Роменські та салтівські городища на Сіверському Дінці.


○-Слов’янські городища

●- Салтівські городища

 
 
Додаток 4

Слов'янське житло на Верхньому Салтові: 1 - дернина, 2 - чорнозем, З - печина, 4 - каміння, 5 - попіл, 6 - деревне вугілля.

Житло «А» на Мохначанському городищі


Житло "Б" на Мохначанському городищі

Житло колишнього кочовика: А - план та перетини, Б -реконструкція.

 


Використана література

1.  Артамонов М. И. История хазар. - Ленинград, 1962.

2.  Афанасьев Г. Е. Население лесостепной зоны бассеина Среднего Дона в VIII -X вв.//Археологические открьітия на новостройках. - Москва, 1987. -Вьіп,2.

3.  Беляев Е. А. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее средневековье. -Москва, 1966.

4.  Биджиев X. X. Хумаринское городище. -- Черкесок, 1983.

5.  Винников А. 3. Славяне лесостепного Дона в раннем средневековье (VIII -начало XI века). - Воронеж, 1995.

6.  Ключевский В. О. Краткий курс русской истории. -- Москва, 1956. - Т. І. - Ч. 1.

7.  Коковцев П. К. Еврейско-хазарская переписка в X в. - Ленинград, 1932.

8.  Колода В. В. Житла раннього середньовіччя у Верхньому Салтові // Археологія. - 2000. - № 4. - С. 40 - 54.

9.  Колода В. В. Новые материалы к проблеме изучения славяно-хазарских отношений (по памятникам Северского Донца) // Черноземная лесостепь -- контактная зона. Проблеми археологии и истории. - Белгород, 2001. - С. 53 - 59.

10.  Колода В. В. К вопросу о роли каганата в истории восточных славян // Хазары. Второй междуиародный коллоквиум Тезисы. - Москва, 2002. -- С. 56-58.

11.  Колода В. В. Исследования Волчанского городища // Древности 2004. -Харьков, 2004. - С. 265 - 271.

12.  Колода В. В. Техника создания славянских оборонительных линий на городище Мохнач как отражение межэтнических контактов в раннем средневековье. - Готується до друку в одній зі збірок ІА РАН (Москва), що присвячена пам'яті А. Г. Атавіна.

13.  Костомаров Н. И. Черты народной южнорусской истории // Исторические исследования. - Киев: Либідь, 1990.

14.  Красильников К. И. Печи славянского типа в жилищах салтово-маяцкой культуры Среднедонечья // Вопросы истории славян. Археология. Этно-графия: Сборник научных трудов. - Вып. 12. - Воронеж, 1998. - С. 44 - 50.

15.  Красильнікова Л. І. Будівлі салтово-маяцької культури степового наддін-ців'я. - Автореф. дис. канд. іст. наук. - Київ, 2005.

16.  Кучера М. П. Слов'яно-руські городища VIII - XIII ст. між Саном і Сіверським Дінцем. - Київ, 1999.

17.  Любичев М. В. Пеньковская и салтовская культуры на Северском Донце // История и археология Слободской Украины. Тез. докл. конф. - Харьков. 1992.-С. 147-146.

18.  Любичев М. В. Контакты славян Днепро-Донского междуречья и населення северо-западной Хазарии в конце VII - начале VIII вв. // Древности 1994. -Харьков, 1994. - С. 87 - 99.

19. Ляпушкин И. И. Памятники салтово-маяцкой культурьі в бассейне Дона // МИА. - 1958. - № 62 - С. 85 – 150.

20. Магомедов У І. Образование Хазарского каганата. - Москва, 1983.

21. Михеев В. К. Подонье в составе Хазарского каганата. - Харьков, 1985.

22.  Михеев В. К. О социальных отношениях у населення салтово-маяцкой культуры Подонья-Приазовья в VII - X вв. // Археология славянского юго-востока. - Воронеж, 1991. -- С. 43 - 50.

23.  Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства: Историко-географическое исспедование. - Москва, 1951.

24.  Николаенко А. Г. Древности земли оскольской (Список и карта археологических памятников лесостепного Приосколья). - Волоконовка, 1990.

25.  Новосельцее А. П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. - Москва, 1990.

26.  Плетнева С. А. О связях алано-болгарских племен Подонья со славянами // СА. -1962. - № 1. - С. 83 - 94.

27.  Плетнева С. А. От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура. -- Москва, 1967.

28.  Плетнева С.А. Об зтнической неоднородности населення Северо-Западного хазарского пограничья // Новое в археологии. - Москва, 1972. - С. 108 -118.

29.  Плетнева С. А. Хазары. - Москва, 1986.

30.  Плетнева С. А. Очерки хазарской археологии. - Москва - Иерусалим, 1999.

31.Плетнева С. А. О заселений славянами Саркела - Белой Вежи // Археология восточноевропейской лесостепи. - Вып. 14. - Европейская лесостепь в эпоху раннего средневековья. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2000. - С. 82 - 98.

32.  Приймак В. В. Територіальна структура межиріччя Середньої Десни і Се- редньої Ворскли VIII - поч. IX ст. - Суми, 1994.

33.  Приходнюк О. М. Восточнме славяне и степной мир в период становлення Хазарского каганата // Хазарский альманах. - Харьков, 2002. - Т. 1. - С. 125-130.

34.  Рыбаков Б. А. К вопросу о роли Хазарского каганата в истории Руси // Советская археология. -1953. - Т. XVIII. - С. 128 -150.

35.  Сухобоков О. В. Дніпровське лісостепове Лівобережжя у VIII - XIII ст. - Київ, 1992.

36.Сухобоков О. В. До витоків ранніх контактів тюркського та слов'янського этносів на Лівобережній Україні // Східний світ. - 2003. - № 3. - С. 85 - 93.

37.  Толочко П. П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. - Киев: Абрис, 1999.

38.  Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения. - Москва, 1980.


[1] Всі уривки цитуються за виданням: Повесть временных лет. - Москва -Ленинград., 1950,-Ч. 1.-С. 16-18.

[2] Два хозарських колоквіуми: в Єрусалимі (1999) та в Москві (2002), а також Хозарознавчий симпозіум у Харкові (2002).


Страницы: 1, 2


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.