рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Контрольная работа: Релігія як сфера духовної культури: структура та функціональне покликання

Нетрадиційними для України вважаються релігії переважно оріенталістського (східного) напряму. До нових релігійних рухів належать і гак звані неорелігії, що формувалися у другій половині XX століття. Україна також знайомиться з релігійними рухами « ньюейджа» («нового віку»), що виникли у 80-х роках XX ст. В основі цих рухів лежить ідея нового віку - якісно іншого періоду в історії людства, на відміну від попереднього, - невдалого, «пропащого» в багатьох розуміннях. Спроби ідеалізувати минулі часи історії держави викликали інтерес до реставрації язичництва, що знайшло відображення у появі неоязичницьких об'єднань. Окреме місце займають прояви служіння темним силам, наприклад, сатанізм, та різноманітні містичні погляди.

Поява релігійних новацій в Україні зумовлена багатьма факторами, серед яких можна виділити такі;

♦  соціально-економічна і політична нестабільність суспільства;

♦  зміни у світоглядних парадигмах, викликані трансформацією суспільства;

♦  девальвація системи цінностей тоталітарного режиму, зокрема декретованого світоглядного монізму, та виникнення внаслідок цього ідеологічного вакууму;

♦  неминуча криза традиційної церкви як наслідок тотальної, цілеспрямованої атеїзації суспільства;

♦  криза традиційних релігій, що сьогодні вже не в змозі задовольнити широке коло духовних потреб;

♦  взаємовплив різних культурних світів, що пов'язане з глобальними змінами у суспільстві та інтеграцією в економіці;

♦  релігійні ініціативи окремих осіб, котрі, базуючись на певній віросповідній традиції або синкретизмі кількох, творять нове віровчення, культ, організацію;

♦  активне н зацікавлене місіонерство зарубіжних неорелігійних центрів;

♦  поширення есхатологічних настроїв, викликаних переходом до нового віку та тисячоліття;

♦  індивідуальні пошуки кожною людиною своїх власних духовно-ціннісних орієнтирів.

Модернові релігії приваблюють людину, що не знайшла задоволення своїх власних духовних пошуків ні в традиційних релігійних напрямках, ні в філософських поглядах. Нерідко вони виступають як протест проти існуючих ідеологічних, моральних устоїв суспільства.

Сьогодні в Україні представлені майже всі відомі у світі напрями неорелігій та нові релігійні рухи. Неохристиянство виникає в рамках традиційного християнства з метою приведення його до вимог часу, по більшості під впливом протестантських церков. Характерними рисами для неохристиянських груп є: критика ортодоксального християнства за відхід від первісних традицій; оголошення своєї церкви виключно істинним, відроджувальним рухом євангельського християнства, навіть місіанським у спасінні Христової віри; досконале знання Біблії з дозволом вільного прочитання її та з власними інтерпретаціями; піднесення інтерпретацій до рангу віросповідних джерел, для чого використовуються додаткові писання та нові одкровеїщя, що інколи стають авторитетнішими за Біблію; визнання Ісуса Христа поряд зі своїм лідером - керівником церкви, що вважається пророком, посланцем Бога. Неохристиянство від історичного християнства відрізняється своїм розумінням Трійці, природи Ісуса Христа, сутності Святого Духу, пекла й раю тощо. Новоутворені церкви базуються на Біблії як на основному віросповідному джерелі і на особі Ісуса Хрпста як на центральній постаті своїх релігійних доктрин. В Україні до неохристиянських рухів належать:

♦  привнесені з-за кордону місії - Християнська місія «Емману'іл», місія «Армія спасіння», Церква Ісуса Христа святих останніх днів (мормони), Церква повного Євангелія, Церква Христа, Християнська церква «Хвала і поклоніння» тощо,

♦  проросійське неохристиянство «Церква Воскреслої Богородиці» (Богородична церква), церква маріанської орієнтації «Альфа і Омега» тощо,

♦  християнські об'єднання українського походження -Спілка християнської міжконфесійної згоди «Логос», Собор євангельських церков.

Богородична церква - організаційно формувалася у Росії у 80-х роках XX ст. і офіційно зареєстрована в 1992 році як Церква Божої Матері, що преображається. З 1994 року ЇЇ ще називають Російська Маріанська церква. Богородична церква проголосила себе Церквою царства Божого, яке Божа Матір за дорученням Святої Трійці має збудувати на Землі, підготувавши другий прихід Ісуса Христа. Своєрідне витлумачення в Богородичній церкві знаходять православне віровчення й обряди. Так, євхаристія, розуміється тут як таїнство втілення Христа через Марію. Символіка храму, одягу священнослужителів в Богородичній церкві відображає вшанування Діви Марії. Введено багато нових елементів у культ і літургійні дії: священики сповідаються перед братами і сестрами; велика увага приділяється «пластичній молитві», медитації; обов'язково тричі на день твориться розарій - вінок молитов з роздумами про важливі події земного життя Господа й Богородиці.

Визнаючи необхідність покаяння Росії перед Всевишнім, перед всім світом за спроби утвердження «диявольської цивілізації» - комунізму, вбивство «богородичного імператора» Миколи II, Богородична церква водночас утверджує ідею месіанської ролі Росії у світі. «Духовним Ізраїлем III Завіту є Свята Русь», - стверджують ідеологи цієї церкви. Богородична церква мас своє суспільно-просвітницьке утворення «Фонд Новой Святой Руси». В Україні існують 6 громад у східних, центральних та південних регіонах, що діють під проводом двох «престолів Божої Матері» у Донецьку та Миколаєві

Мормони - члени Церкви Ісуса Христа святих останніх днів, у 1830 році заснував у США Йосиф Сміт. За його твердженням, ангел Мороній, явившись йому, вказав місце, де були дошки з давніми письменами книги ізраїльського пророка Мормона. Перекладена і видана «Книга Мормона» подає життєпис двох давніх народів, що залишили Ізраїль і переселилися в Америку. Мормони вважають себе обраними Богом людьми і сподіваються на щасливий кінець свого життя. Вони вірять у дар іномовлення та його тлумачення, божественне одкровення та можливість побудови Сіону на американському континенті. Мормони визнають обряд хрещення через занурення у воду, покаяння. Громадами керує президент, що вважається пророком, за допомогою 12 апостолів. Основний центр мормонів -м. Солт-Лейк-Сіті, Штат Юта (США). Загальна чисельність .мормонів в усьому світі понад 10 млн.

Новоапостольська церква виникла в Англії у 1832 році як результат релігійного руху за відродження первісного вчення Христа. Очолюється церква, центр якої розміщено в Цюріху (Швейцарія), першоапостолом. Церковні священнослужителі -■ єпископ, староста, пастор і проповідник - ведуть богослужіння додатково до своєї професійної діяльності, безкоштовно. У церкві правляться три таїнства: хрещення водою, закарбування Духом Святим і причащання. Новоапостольська церква має 55 тисяч парафій у 190 країнах, чисельність її вірних наближається до 8 млн. Громади Новоапостольеької церкви діють майже в усіх областях України, але найбільш активні вони в Києві ( побудована в 1995 році перша культова споруда на Березняках) та у Харкові. Видається журнал «Наша сім'я».

Церква Христа - новітній для України релігійний рух, появу котрого ініційовано тут американськими місіонерами з 1989 року. Маючи близько 3 млн послідовників у 109 країнах світу, громади Церкви Христа в Україні також кількісно швидко зростають, їх чисельність доходить нині до 70. Церква Христа не становить організаційно єдину церкву, її утворює широка мережа незалежних одна від одної релігійних організацій. Прагнучи повернутися до первісної простоти, чистоти та ідеалів християнства, церква проголошує лише Біблію основою свого віросповідання і діяльності, вимагає від кожного віруючого пильнувати постулати віри, викладені у Святому Писанні, відшукати в ньому первісні християнські ідеали та відтворити їх у своєму житті. За кожною громадою (конгрегацією) визнається право автономії, богослужіння в ній веде місцевий диякон. Відправи у церкві складаються з п'яти ритуалів: спів, молитва, проповідь, приношення, ламання хліба та причастя вином. У церкви немає обов'язкового членства, визнається хрещення лише у свідомому віці, що проводиться шляхом короткочасного занурення під воду.

Нова церква, або Церква Нового Єрусалима - послідовники відомого шведського теософа-містика XVIII ст. Емануїла Сведенборга, котрий свій духовний досвід описав у 33 томах теологічних творів («Щоденник видань», «Таємниці неба», «Про небо та його чудеса і про пекло», «Вчення Нового Єрусалима»). Оскільки у Швеції ці твори довгий час були заборонені, а їх автор звинувачувався у єресі, то датою народження Сведенборзької церкви вважається 1788 рік, коли Роберт Хіндман заснував у Лондоні перший гурток. Громади сведенборжців діють у різних країнах Європи, Америки. Церква видає журнал «Шлях до себе». Громади Нової церкви є у Львові і Донецьку.

Релігії орієнталістського напрямку викликають інтерес європейської людини па фоні розповсюдження методів східної медицини, шкіл боротьби, специфічного містичного досвіду, появи нових релігійних громад та «комун», що прагнуть до «колективного містичного досвіду». Серед орієнталістських течій в Україні найбільшого розповсюдження отримали нео-індуїзм та течії буддійського напряму. Індуїзм надає людині певну свободу вибору релігійної практики. Людина може осягнути Бога через перуд (карма), або медитацію (раджа) і знання (джіяна), або просто через поклоніння (бхакті), - причому всі шляхи однаково цінні. Два останніх століття були багаті на вчителів, що проголошували духовну єдність людства, спільність усіх релігііі Сходу і Заходу та цінність богопізнання. Окремо виділяються імена Олени Блаватської, сім'ї Реріхів -вони зуміли привернути увагу європейців до Сходу. Шра Ра-макрішна, Свамі Вівекананда і Свамі Йогананда стали духовними натхненниками і фундаторами нових релігійних поглядів, або ж сприяли поширенню і осучасненою давніх східних релігій. Завдяки цьому зараз діють Буддійське товариство, Буддійський університет, відкриваються нові буддійські храми і монастирі (дацани), видається буддійська література.

Неоіндуїзм виник у першій половині XIX ст. як сучасне прочитання для інтелектуальних верств Сходу і Заходу, в межах якого проголошуються ідеї універсалізму, синкретизму, рівності всіх релігій як пошуків шляхів до Бога, духовного базису в реконструкції суспільства. В Україні неоіндуїзм представлено громадами й центрами Міжнародного товариства свідомості Крішни, Ошо Раджніша, Шрі Чінмоя, Місії «Світло душі», Міжнародного товариства «Всесвітня чиста релігія» (са-хаджи), Трансцендентальна медитація, де вчитель, майстер (гуру) виступає як провідник духовних пошуків особистості, групи, течії.

Міжнародне товариство свідомості Крішни (МТСК), або рух «Харе Крішна» розвивався в Сша з 1966 року після приїзду з Індії Ахая Чарана Де Бхакіпіведанта Свамі Прабхупада з метою відродження моральності американського суспільства. В Україні перші громади крішнаїтів діяли нелегально з 80-х років, а в 1990 році отримали дозвіл па офіційну діяльність. У 1995 році офіційно зареєстровано Всеукраїнський центр громад свідомості Крішни - керівний орган об'єднання 32 громад послідовників крішнаїзму. Ядром вчення МТСК, викладеного майже у 80 працях Шрілі Прабхупади і перекладеного 35 мовами світу, є віра в Крішну як у Верховну особу Господа та необхідність відданого служіння йому. Крішнаїти пропагують ведичні знання про космос, людину, суспільство, поширюють свідомість Крішни, ведичну культуру, практикують бхакті-йогу, ведуть праведне життя (не вживають м'яса, риби, яйця, кави, чаю, тютюну, наркотиків, не грають в азартні ігри тощо). В Україні вони проводять соціально значущі благодійницькі акції типу «їжа для життя», боротьбу з наркоманією, працюють у в'язницях, поширюють ведичну літературу тощо. Однією з найсвідоміших форм духовної практика є санкіртана - спільне прославляння Крішни співом махамантри («великої пісні звільнення»).

Трансцендентальна медитація (ТМ) - один з найпоширеніших східних неорухів у сучасному світі, який базується на техніці глибокого розслаблення та відпочинку, що дозволяє зняти стрес і поліпшити фізичне і психічне здоров'я людини. У 60-х роках ТМ принесено на Захід індійським йогом та гуру Махарїші Махепі Йогою, з того часу спеціальні інструктори посвятили тисячі неофітів в різних країнах і дали кожному з них індивідуальну мантру - таємне санскритське слово, що необхідно щоденно повторювати під час 20-хвилинної медитації. В Україні через два університети (у Києві та Херсоні) більше п'яти тисяч осіб одержали індивідуальну мантру.

Послідовники Шрі Сатьї Саї Баби, одного з найвідоміших у всьому світі гуру намагаються об'єднати всіх людей в одну сім'ю на принципах праведності (дхарми), відродження у людини прагнення до духовності, а в людстві - прагнення жити в мирі та співпраці. Вироблений Кодекс поведінки і Десять принципів життя послідовників Саї Баби є подібним до вже відомих релігійнх заповідей загальнолюдського змісту. В Україну цей рух прийшов з Росії через Братство відданних Сатья Саї, Товариство ведичної культури Санкт-Петербургу, котрі перекладають і видають повчання, афоризми Вчителя, записи бесід з ним.

Активно діють в Україні центри Шрі Чінмоя, який у своїх працях «Внутрішня позамежність» (1974), «Медитація» (1978), «Світло Сходу для західного розуму» (1989), «Душа -подорож мого життя» (1991) навчає «шляху серця» - шляху любові, відданості і самозречення, що дає можливість швидко досягти духовного прогресу. Головна мета послідовників вчення - духовне й фізичне вдосконалення особистості через пізнання своєї глибинної суті, духовних істин, пошук, відкриття й виявлення їх у собі. В Україні громади Шрі Чінмоя діють більш ніж у 20 містах, зокрема в Одесі, Києві, Харкові, Дніпропетровську, Львові.

Огио-центр створено в Києві в 1991 ропі прихильниками індійського філософа, гуру Радмніша Чандра Махала, більш відомого під своїми духовними іменами Бхагаван Шрі (благословенний) або Ошо (океанічний, розчинений в океані). Маючи вже у 1984 ропі 350 тисяч послідовників, Ошо прагну! створити «просвітлену громаду». Він - автор більш ніж 600 клижок, серед яких найвідоміші - «Медитація - мистецтво внутрішнього екстазу», «Лотосова сутра», «Тантра - найвище розуміння». Своє вчення Ошо пропонував як допомогу тим, хто йде шляхом духовних пошуків, і як один із зразків їх - власний досвід самоусвідомлення й практики, сиптезації східних і західних філософій, духовних традицій, багатьох релігій ( йоги, суфізму, індуїзму, буддизму, Тібетської тантри тощо).

Вселенська чиста релігія, або Сахаджа йога походить з Індії, де її засновниця Шрі Матаджи Нірмала Деві відродила давню систему духовного сходження п самооздоровлення -сахаджу йогу. За ЇЇ вченням, в кожній людині перебуває енергія чистого бажання (курдаліні), що є відображенням Святого Духу. За допомогою молитви, медитації людина самореалізується, тобто усвідомлює власний дух, пробуджує життєві сили курдаліні. Ті, хто пробудив в собі курдаліні, з'єднуються з космічною всепроникною енергією божественної любові, в них з'являється потреба дотримуватись Божих заповідей. Сахаджа йога робить будь-яку релігію внутрішньою, природною. Через не вона вважається квінтесенцією всіх релігій, адже об'єднує в собі все найкраще. Серед тих, хто практикує сахаджу йогу, віруючі мусульмани, іудеї, християни з 55 країн світу. В Україні створено Український центр сахаджи йоги.

Характерним для необуддійських течій є їхній акцент на одній або декількох рисах буддійського вчення. Кожна з них претендує на ортодоксальне тлумачення вчення Будди, поєднуючи у своїх релігійних системах ідеї різних східних традицій, навіть християнства. Буддизм в Україні представлено громадами таких напрямів: дзен-буддтм, нітерен, різні школи тибетського буддизму (карма каг'ю, дзот чен, гелугпа, ріме). В Україні налічується близько 500 постійних членів буддійських громад, а симпатиків - близько 10 тис.

Дзен-буддизм (від санскритської дх'яна - медитація) - одна з найбільш впливових буддійських шкіл на Далекому Сході (Китай, Корея, Японія, В'єтнам). Виникнення традиції дзен пов'язують з ім'ям Боддхідхарми, який у VI ст. у трактаті «Про світильник і світло» («Ден-дяпь цзи») сформулював основні теоретичні положення дзен-будднзму: 1) передача істини поза писаннями і мовою; 2) повна відсутність залежності від слова і букви, яким придавалося так багато значення в конфуціанській традиції; 3) передача думки безпосередньо від серця до серця без допомоги слова або ритуалу; 4) споглядання власної одвічної природи - це і є реалізація стану Будди. Виконуючи ці положення, можливо досягти «дзен», того, що є «невимовне», що неможливо схопити думкою, не висловити словами, те, що потрібно уявити та відчути. Людина у такому стані перестає почувати себе, як «Я», вона випробовує свою тотожність з Буддою, зливається з усім навколишнім світом. Дзен-буддизм закликає не відчувати ненависті, уникати суєтності, зберігати щиросердечну незворушність і спокій, що допомагає людині досягнути просвітлення (саторі).

Нітгрен - одна з найпоширеніших сучасних шкіл японського буддизму. її названо ім'ям вчителя Лотосової сутри, бодхісатви Нітірена (ХШ ст.). Ця школа представлена в Японії, Росії, Україні монахами ордена Ніппон-дзен Мьоходзі, що характеризується пацифістськими доглядами і діяльністю. З кінця 80-х років завдяки буддійському монаху з Японії Терасові Дзюнсею буддійські громади цієї школи з'явились в Києві, Донецьку, Харкові та інших містах України. Вони проводять активну миротворчу діяльність, антивоєнні акції, марші миру тощо.

Синтетичні релігії не просто еклектично поєднують різні релігійні традиції, а й створюють свої власні вчення, систему обрядових дійств, міцну церковну організацію, претендуючи па статус надрелігії. Синтетичні релігійні новоутворення характеризує розвинутий культ лідера, авторитет власних віросповідних джерел, ідея богообраності їхніх послідовників.

Велике Біле Братство (ВББ) започаткувало свою діяльність у Києві в 1990 році. Засновником і керівником цієї течії став фахівець у галузі кібернетики Юрій Кривоногов. Сучасне суспільство зображувалось сатанинським, позначеним «числом звіра» - 666, якому апокаліптично передрікався кінець світу ( у листопаді 1993 року). Дружина Ю.Кривоногова Марія Цвігун була проголошена Богом Живим Марією Деві Христос, тобто Христом у другому своєму пришесті в тілі своєї матері, Кривоногов при цьому став вважатися Юоаном Свамі, тобо втіленням Іоанна Богослова. Коли діяльність Білого Братства, у якому налічувало близько 2 тис, стала набирати відверто антисуспільного спрямування, її припинили правоохоронні органи.

Церква об'єднання, або Церква уніфікації поєднує риси східних релігій і християнства. З метою уніфікації християнства у 1954 році Сан Мюн Мун заснував Асоціацію Святого Духу. У творах Муна «Пояснення Принципу» та «Тлумачення Принципу» заперечуються вихідні засади традиційного християнства, зокрема божественна природа Ісуса Христа, пропонується своє прочитання Святого Письма. Мун та його дружина Хак Джа Хан Мун вважаються «Істинними отцями», третіми Адамом та Свою, які за дорученням Бога створили досконалу родину, що є джерелом спасіння для всіх інших родин. Тільки з благословення (блесінг) самого Муна підбираються шлюбні пари. На «семінарах з лідерства» провадиться кваліфікована підготовка лекторів, провідників вчення. Під егідою цієї церкви діють міжнародні організації: Федерація жінок за мир у всьому світі, Академія професорів «За мир у всьому світі», Міжнародний релігійний фонд. Прихильники Церкви об'єднання діють у 160 країнах.

Всесвітня віра багаї - нова для України релігія. На відміну від християнства, квінтесенцією якого є любов, у багаїзмі основною визнано ідею єдності: єдності Бога, єдності релігії, єдності людства. Заповідями цієї релігії стали визнання рівності прав чоловіків і жінок, обов'язкової освіти, знищення крайнощів бідності й багатства, заборона рабства, аскетизму, вживання алкоголю, наркотиків. Багаїсти притримуються Приписів одношлюбності й подружньої вірності, невтручання в політику, поваги до свого уряду. У багаїв немає інституту священиків, общиною керує місцева рада дев'яти (Духовні збори), на рівні країни - Національні Духовні збори, у загатьнолюдському масштабі - Всесвітній Дім справедливості. На сьогодні багаї живуть у 214 країнах, загальна чисельність їх - більше 5 млн.

Езотеричні об'єднання - це, як правило, позавіросповідні містичні течії, що виникли на межі ХІХ-ХХ ст. (теософія, антропософія, вчення Гурджієва, екстрасенсорика тощо) у формі опозиції офіційній ідеології традиційних релігій. Теософія (богомудрість, богопізнання) - релігійно-філософське вчення про можливість містичного та інтуїтивного пізнання Бога шляхом безпосередніх контактів з надприродними силами. У 1875 році Олена Блаватська заснувала Всесвітнє теософське товариство, а в праці «Таємна доктрина» сформулювала езотеричну систему як синтез різних релігійних доктрин (езотеричного буддизму, тибетського ламаїзму, каббали, єгипетської та грецької міфології, спірітуалізму, масонства тощо)

Братство Грааля - міжнародний рух, що виник у Німеччині в 1928 році на основі явленого людству одкровення Св. Грааля. У книзі «У світлі істини» Абд-рушин пояснює людству різницю між сином Божим і сином людським, причини духовної смерті, спосіб входження в стан апокаліпсису, характер жіночого і чоловічого початків та їх роль у творінні, різницю між первісним і вторинним творінням, між божественним, духовним і сутнісним. Особливого розвитку рух набрав з 1950 року, коли утворився Міжнародний фонд одкровення Грааля, що займається друком і розповсюдженням творів Абд-ру-шина. В світі налічується більше 9 тис. послідовників цього руху. В Україні Фонд Грааля діє в Одесі, Києві, Сімферополі, Дніпропетровську, Севастополі.

Неоязичництво (рідновіровство) в Україні представлено багатьма течіями («Рідна Віра», РУНВіра, «Ладовіра», «Ягнов-іра», орантійці тощо), що об'єднані ідеєю відродження дохристиянських вірувань українців. «Рідна Віра» започаткована у 1934 році професоре»! Володимиром Шаянєш, котрий у своїй книзі «Віра Предків Наших» пропонує повернутися до коренів української духовності, удосконалювати людську особистість, підносити її національну самосвідомість. Найпотужнішою закордонною громадою є рідновіри при святині Дажбожі у Га.м-ільтоні (Канада). Є кілька десятків громад сповідників «Рідної Віри» в Україні. Діяльність Київської громади українських язичників «Православ'я» базується па книгах «Волховик» та «Пра-вослов: молитви до рідних богів».

РУНВіра (Рідна українська національна віра) одна з форм сучасної релігійності українців, засновником якої є Лев Силенно, що емігрував з України до Америки. Він запропонував нову монотеїстичну систему поглядів на світ, котрий керує Дажбог, що дає можливість поновлювані і удосконалювати своє власне єство, сприймати вічну енергію несвідомого і свідомого буття, святу правду. Основні положення РУН Віри викладено у «святому писанні» течії - «Мага Вірі» и катехізисі «Повчання. Пісні. Молитви». Основна культова споруда РУНВірп - собор святої матері України, ідо стоїть поблизу Нью-Йорку в Спрінг Глені (СІНА). Громади (станиці) рунвірівців є в Америці, Канаді, Австралії, де проживають українці.

Собор рідної Віри - одна з течій українського язичництва, що виникла 1994 року на Віпннчині, адже саме на Поділлі найдовше, аж до 1620 року, Болохівські князі боронили рідну Віру, вважаючи найдавнішим символом Дажбога - Тризуб. Ладові-ра - неоязичницька течія, що базується на концепції українського світу як духовно-природної та геоетнічної цілісності.

Сайентологічні (наукологічні) рухи - одна з форм нетрадиційної релігійності. Більшість таких рухів в Україні ( Діанетика - Фонд Хаббарда, Наука розуму. Християнська наука тощо) мають іноземне походження. Діанетика або сайентологія, наукологія заснована Л.Роиом Хаббардом, автором книги «Діанетика: сучасна наука розумового здоров'я». В 1954 році в Каліфорнії зареєстровано Церкву наукології, що нині поширена в багатьох країнах світу і має понад 6 млн прихильників. Вчення Хаббарда побудовано на поєднанні новітнього буддизму, інших світових релігій, фантастики, науково-технічних досягнень, практики психоаналізу. У створеній релігії багато власних нових термінів (тетан - істота-дух, що періодично вселяється в певну життєву форму, вічно перевтілюючись; інграм - накопичений протягом багатьох перевтілень певний життєвий досвід людини, від якого вона прагне звільнитися. Діанетика пропонує технологію Виявлення інграма, очищення від нього, контроль з боку науколога за життям і звільненням від циклів перевтілень.

Наука Розуму - сучасний синтетичний ідейний рух, що претендує на абсолютну істину, гармонійність законів науки, філософських поглядів та одкровень релігії відповідно до людських потреб . В книгах «Творчий розум і успіх» та «Наука Розуму» засновник цієї течії американський лікар-пспхотерапевт Ернст Холмс доводить, що Ісус Христос лише людина. Дух Святий - жіночий аспект божественної Трійці. Людина, в якій людське поступається перед божественним, сама стає Христом. Філософія життя течії базується на ідеї, що негативне мислення продукує негативний досвід, а позитивні думки формують позитивну діяльність. Нині цей рух налічує близько 25 мли послідовників. У 1991 році створено Міжнародний альянс нового мислення, до якого входить Київський центр «Науки Розуму». У минулому столітті в Америці з ініціативи Мері Енн Морс Бейкер виник релігійний рух «Християнська наука», в основі якого лежить принцип духовного зцілення без звернення до медикаментозних методів лікування. М. Бейкер постає для ЇЇ послідовників наступницею Христа.

Як культ сатанізм прийшов із стародавнього Іраку, в якому релігійні концепції базувались на боротьбі Добра і Світу (закон Арта й образ Ахура-Мазди) проти Темряви і зла (Анг-ро-Манью). Ці образи набули поширення у міфології зороастризму та маздеїзму. Культ темних сил, головою котрих став Сатана (Диявол або Люцифер), набув особливого поширення в Європі в середні віки. Сатана використовує проти Бога силу, котру від нього і придбав. Протистоїть Сатані не сам Бог він вище цього, а архангел Михаїл, провідник добрих ангелів та заступник віруючих у священній війні з Сатаною. Заповіти Сатани містяться у так званій «Синій книзі», як символ найчастіше використовується пентаграма (зірка магів) - знак таємних товариств. Через так званий «пентаграмішй ритуал» відбувається церемоніальна магія, викликання і підпорядкування демонів. Нині під сатанізмом розуміється різновид напіврелігійного руху, заснованого Алейстером Кроулі на рубежі XIX і XX ст. і реанімованого в 60-х роках в Америці. Відомий маг А. Кроулі («великий звір 666» або «звір з безодні») прагнув відкрити нову еру та змести залишки життєздатного християнства. Па його думку, Сатана не є ворог людині: він - життя, любов, світ, та ще -дорога на небо йде через пекло. Свою мету Кроулі визначав як присвоєння людиною демонічних сил та досягнення через це влади над світом. У своїй антибіблїі «Книга закону» Кроулі виклав сатанинське вчення і проголосив: «Роби, що бажаєш -у цьому весь закон!»

За світоглядною суттю, типом об'єднання, формами діяльності сатаністи дуже різноманітні. Найвідоміша сатанинська група - «родина Менсона», найорганізованіша - «Церква Сатани» Антона Лавея. Прихильників Сатани умовно можна поділити на теоретиків («ідейних одинаків») та практиків («груповиків»). Сатаністи вшановують не Бога, а Сатану, читають Біблію навпаки, проводять так звані чорні меси з використанням чорних свічок, перекинутих розп'ять, проклять, ритуальних жервопри-несень тощо. Моральна програма сатаністів відзначається крайнім індивідуалізмом, прагматизмом, егоїзмом, що утверджує особистісні пріоритети, перевагу над всіма, культ сили.


Страницы: 1, 2, 3, 4


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.