рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Дипломная работа: Розробка методики керування проектом міжнародних морських фрахтових перевезень

-  забезпечує оперативний контроль за забезпеченням виробництва технічної документації, матеріалами, устаткуванням;

-  забезпечує своєчасне оформлення, облік і регулювання замовлень по міжцеховій кооперації;

-  забезпечує функціонування систем сіткового планування;

-  контролює хід виконання планів.

Перший заступник директора:

-  забезпечує технічний стан судів;

-  забезпечує роботу з комплексного обслуговування флоту;

-  контролює своєчасне одержання від замовників документів, необхідних для висновку контракту на вантажоперевезення.

Головний бухгалтер-начальник бухгалтерсько-фінансової служби:

-  забезпечує своєчасне надання адміністрації підприємства й уповноваженим органам документації про фінансове положення підприємства;

-  своєчасне складання бухгалтерської звітності;

-  своєчасна подача документів у податкову адміністрацію.

Заступник директора по роботі з персоналом і соціальними питаннями:

-  забезпечує соціально – економічну діяльність підприємства;

-  вирішує комунальну проблему помешкань працівників підприємства;

-  забезпечує роботу пунктів харчування й охорони здоров'я на підприємстві.

2.2.1 Судноремонт

Основним видом діяльності підприємства «Укррічфлот» є судноремонт.

Підприємство здійснює усі види ремонту морських, річкових, рибальських судів. Також робить переустаткування і модернізацію судів, заміну зовнішнього обшивання, очищення і фарбування підвідної частини корпуса, ремонт гвинтового комплексу і донно-забортної арматури, ремонт окремих механізмів і пристроїв, ремонт суднового електроустаткування, радіонавігаційної і рибопошукової апаратури, установка на судах сучасної супутникової телекомунікаційної апаратури, відновлення деталей суднових технічних засобів, виготовлення нестандартного оснащення для ремонту судів. Підприємство може робити ремонт судів, як вітчизняної, так і закордонної будівлі.

Судна приймаються на ремонт за стандартно відпрацьованою схемою:

1.  Полягає контракт на ремонт судна (додаток 1).

2.  Судно приходить у Херсон, проходить митна «очистка», для цього необхідні документи:

-  ремонтна відомість (додаток 2);

-  митна декларація (імпортна №31) (додаток 3);

-  рахунок проформа про балансову вартість судна;

– акт приймання судна в ремонт (додаток 4).

3.      Після закінчення ремонтних робіт заповнюється декларація (експортна №31) плюс ремонтна відомість, акт виконання робіт.

2.2.2 Морські фрахтові перевезення

Другим основним видом діяльності підприємства «Укррічфлот» є надання своїх судів (судна на балансі підприємства) у чартер, тобто під фрахт.

За договором морського перевезення вантажу перевізник (судновласник) зобов'язується доставити вантаж, що йому передасть відправник (вантажовласник), у порт призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі, фрахтувальник зобов'язується сплатити за перевезення встановлену плату (фрахт).

Договір морського перевезення вантажу може бути укладений:

1.  З умовою надання для морського перевезення вантажу всього судна, частини його чи визначених суднових приміщень (чартер).

2.  Без такої умови.

Чартер фрахт буває двох видів:

1)  договір щодо фрахтування судна на час (тайм-чартер)

2)  договір щодо фрахтування судна без екіпажа (бербоут-чартер)

За договором фрахтування судна на час (тайм – чартер) судновласник зобов'язується за обумовлену плату (фрахт) надати фрахтувальнику судно і послуги членів екіпажа судна в користуванні на певний строк для перевезення вантажів, чи пасажирів для інших цілей торгового мореплавання.

За договором фрахтування судна без екіпажа (бербоут – чартер) судновласник зобов'язується за обумовлену плату (фрахт) надати фрахтувальнику в користування його володіння на певний строк, не укомплектоване екіпажем і неспоряджене судно для перевезення вантажу, чи пасажирів для інших цілей торгового мореплавання.

2.3 Умови господарювання в макросередовищі

Макросередовище в широкому змісті являє собою відносини Укррічфлоту із державою в особі її органів: податковими органами, Державною митною службою, а також керуванням з питань ЗЕД при обласній адміністрації, що безпосередньо впливають на діяльність підприємства на українському фрахтовому ринку.

Умови господарювання підприємства в мікросередовищі мають на увазі взаємодію його з конкурентами, споживачами, уповноваженим банком.

Власниками морських суден в Україні є 70 юридичних осіб, у т.ч. 13 судноплавних компаній, 19 морських торгових і 3 морських рибних порти, 15 рибальських підприємств, 8 науково-дослідницьких об'єднань, 6 промислових (включаючи суднобудівні) підприємств і стільки ж організацій по обслуговуванню морських шляхів і акваторій портів. Усі вони розташовані в регіоні Азово-Чорноморського басейну.

Споживачі підприємства – це вантажовласники, яки хочуть зафрахтувати судно підприємства або судновласники, які бажають провести судноремонт.

Уповноваженим банком підприємства «Укррічфлот» є «Укрсоцбанк», який знаходиться за адресою: м. Херсон вул. 21 Січня.

2.5 Фінансово-економічна діяльність

Найважливішими характеристиками фінансово-економічної діяльності підприємства є платоспроможність і фінансова стійкість. Якщо підприємство платоспроможне і фінансово стійке, воно має перевагу перед іншими підприємствами того ж профілю в залученні інвестицій, в одержанні кредитів, у виборі постачальників і найманні високо кваліфікованих кадрів. Крім того, підприємство не вступає в конфлікт із державою і суспільством, тому що вчасно виплачує податки в бюджет, заробітну плату, дивіденди, відсотки по кредитах і т.д. У літературі по аналізу фінансово-економічного стану підприємства розрізняють два види оцінки фінансово-економічної діяльності підприємства:

1.  Оцінка платоспроможності.

2.  Оцінка фінансової стійкості.

Фінансова стійкість підприємства – це гарантована в часі платоспроможність, незалежність від випадків ринкової кон'юнктури і поводження партнерів.

Платоспроможність – це достатність ліквідних активів для погашення в будь-який момент усіх своїх короткострокових зобов'язань перед кредиторами. До ліквідних активів відносяться: кошти (у касі, на розрахунковому і валютному рахунку, чекові книжки, акредитиви), а також легко реалізовані фінансові активи (депозити – внески в банках під відсотки; державні казначейські зобов'язання; облігації й інші цінні папери, що вільно купуються і продаються, котируються на біржі).

Одночасний аналіз платоспроможності і фінансової стійкості містить у собі інтегральна бальна оцінка фінансово-економічного стану підприємства. Сутність методики полягає в класифікації підприємств по ступені ризику, виходячи з фактичного рівня показників (коефіцієнтів) і рейтингу кожного показника:

1  Клас – підприємства з великим запасом фінансової стійкості.

2  Клас – підприємства з деяким ступенем ризику по заборгованості, але ще не ризиковані.

3  Клас – проблемні підприємства із середнім ступенем ризику.

4  Клас – підприємства з високим ризиком банкрутства.

5  Клас – підприємства найвищого ризику.

6  Клас – практично неспроможні підприємства (банкрути).

Таблиця 2.1. Класифікація підприємств за критеріями фінансового стану

Показник Кордони
1 клас, бал 2 клас, бал 3 клас, бал 4 клас, бал 5 клас, бал 6 клас, бал
1 2 3 4 5 6 7
Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,25 і

більше –

20 6.

0,2–16 6. 0,15–12 6. 8 6. 0,05–46.

менше

0,05-

0 6.

Коефіцієнт

швидкої

ліквідності

1,0 і

більше –

18 6.

0,9–15 6.

0,8-

12 6.

0,7-

9 6.

0,6-

6 6.

менше

0,5–0 6.

Коефіцієнт

поточної

ліквідності

2,0 і

більше –

16,5 б.

1,9 1,7-

від 15 до

12 6.

1,6.. 1,4-

від 10,5

до 7,5 б.

1,3. 1,1 –

від 6 до

3 6.

1,0-

1,5 6.

менше

1,0–0,6.

Коефіцієнт

фінансової

незалежності

0,6 і

більше –

17,6.

0,59…

0,54-

15–12 6.

0,53…

0,43-

11,4–7,46.

0,42…

0,41-

6,6–1,86.

0,4-

16.

менше

0,4-

0 6.

Коефіцієнт

забезпеченості власними

обіговими

засобами

0,5 і

більше –

15 6.

0,4-

12 6.

0,3-

9 6.

0,2-

6 6.

0,1-

3 6.

менше

0,1-

0 6.

коефіцієнт

капіталізації

0,1 і

нижче-15 6.

0,2-

12 6.

0,3-

9 6.

0,4-

6 6.

0,5-

3 6.

більше

0,5–0 6.

Мінімальне

значення

Межі

100 85–64

63,9-

56,9

41,6-

28,3

18 -

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (КАЛ) визначається як відношення суми коштів і короткострокових фінансових вкладень до величини короткострокової заборгованості.

Коефіцієнт швидкої ліквідності (КШЛ) визначається як відношення суми ліквідних активів і дебіторської заборгованості (3 розділ активу балансу) до величини короткострокової заборгованості.

Коефіцієнт поточної ліквідності (КПЛ) визначається як відношення суми ліквідних активів, дебіторської заборгованості і запасів (сума 2 і 3 розділів активу балансу) до величини короткострокової заборгованості.

Коефіцієнт фінансової незалежності (КФН) показує частку власних засобів (капіталу і резервів по 1 розділу пасиву балансу) у валюті балансу, тобто у всій вартості майна.

Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами (КОСС) визначається як відношення, у чисельнику якого стоїть різниця поточних активів (сума 2 і 3 розділів активу балансу) і поточних пасивів (3 розділ пасиву балансу), а в знаменнику – величина поточних активів.

Коефіцієнт капіталізації (КК) обчислюється як відношення суми всіх позикових засобів до величини капіталу і резервів.

Зробимо розрахунок коефіцієнтів на початок и кінець звітного періоду.


Таблиця 2.2

Коефіцієнт Значення на початок року Значення на кінець року
КАЛ 1149,8/3523,1 = 0,33 2865,8/4244,4= 0,68
КБЛ 8145,9/3523,1=2,33 12616,7/4244,4=2,97
КТЛ (3620,4 + 8145,9)/3523,1 = 3,34 (3973,4+12616,7)/244,4=3,9
КФН 52018,9/55542 = 0,94 46701/50945,4 = 0,92
косе (8145,9+3620,4–3523,1)/11766,3= 0,7
КК 3523,1/52018,9=0,07 4244,4/46701=0,09

Результати розрахунків зведемо в таблицю, привласнивши бали, виходячи зі значення кожного коефіцієнту, і підрахуємо загальну кількість балів.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.